„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Posts from Září 2014

Nedělní škola, dorost, mládež

Vážení a milí, se začátkem školního roku v našem sboru opět startuje setkávání pro děti, dorost a mládež.  ZVEME SRDEČNĚ ZÁJEMCE Z ŘAD VEŘEJNOSTI: Každou neděli:  9:00h – 10:00h NEDĚLNÍ ŠKOLA (určeno dětem do 10let) Každý pátek: 18:00h – 19:00h DOROST (11-14let) Každou sobotu: od 18:00h MLÁDEŽ (14+) Setkání nejsou o školních prázdninách.