„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Posts from Listopad 2014

Návštěva Toma Graumanna

Dne 27.11. 2014 bude mít veřejnost vzácnou příležitost setkat se s panem Tomem Graumannem, který je jedním z 669 zachráněných dětí sirem Nicolasem Wintonem. Pan Graumann vypráví svůj příběh v přednášce pod názvem „Dvakrát zachráněné dítě“. Srdečně zveme veřejnost do auly Střední odborné zemědělské a ekologické školy, ul. Svatopluka Čecha 1180, Žatec.