„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Posts from Duben 2015

Radostná zpráva o spáse duše v Kristu

Vážení a milí přátelé,  přijměte srdečné pozvání na tři evangelizační shromáždění, při nichž uslyšíte poselství evangelia. Evangelium je výraz z řečtiny, který používali první křesťané k označení radostné skutečnosti, že v Kristu Ježíši je spása naší duše. Ježíš Kristus je ten, kdo zachraňuje člověka z nejrůznějších pout hříchu – osvobozuje k novému životu. K životu víry…