„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Posts from Prosinec 2021

Naše kořeny

Baptisté patří mezi protestantské křesťanské církve, působící na českém území nepřetržitě více než 120 let. Kořeny baptistického hnutí však sahají až do počátku 17. století, kdy v Anglii roku 1609 vznikl první baptistický sbor. Baptisté se hlásí k duchovnímu, radikálně-reformačnímu proudu tzv. anabaptistů-novokřtěnců. Praktikují odluku církve od státu. Baptisté spolupracují s jinými církvemi. S drtivou většinou křesťanských církví u…