„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Posts from Říjen 2022

Pozdrav předsedy VV BJB (Pavla Coufala) – říjen 2022

Přepis videa Milí přátelé, bratři a sestry,dnes bych s vámi chtěl sdílet 3 V: vděčnost, vizi a výzvy. Nejprve: vděčnost. Jsem vděčný Pánu Bohu za to, co jsme prožili v uplynulých měsících.V srpnu jsme zahájili vzdělávací program Timoteus týdenním soustředěním, Letní školou BJB,v krásném prostředí Malenovic v Beskydech. 15 účastníků se každý den ponořilo do studia Bible adalších předmětů. Budeme…