„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Akce Bratrské jednoty baptistů – školní rok 2020-21

2020

18 – 20. září – KOMPAS (setkání vedoucích mládeží) na Pusté Rybné
25. – 27. září – Motivační víkend pro manželské páry – modul II, hotel Skalní mlýn u Blanska
3. října – Den pro manželské páry IIa, Loděnice – pro sbor BJB Církev XXI. století
22. – 25. října – Motivační víkend pro manželské páry – modul IV, Ráčkova dolina, Vys.Tatry
24. října – Vzdělávání na cestě, kurz Služba staršovstva, Olomouc (S1)
30. října – 1. listopadu – Konference mládeže v Šumperku
30. října – 1. listopadu – poslední setkání Vzdělávání na cestě, kurz Misie a evangelizace, Zlín
7. listopadu – Sjezd delegátů BJB (původně Rada zástupců sborů) v Brně
13. – 15. listopadu – Motivační víkend pro manželské páry – modul I, hotel Skalní mlýn u Blanska
20. – 22. listopadu – Motivační víkend pro manželské páry – m. I, hotel Emeran, Klíny, Krušné hory
27. – 29. listopadu – Motivační víkend pro manželské páry – modul III, hotel Skalní mlýn u Blanska

2021

9. ledna 2021 – Vzdělávání na cestě, kurz Služba staršovstva, Olomouc (S2)
23. ledna – Konference pro rodiče, Brno
5. – 6. února – konference Misijního odboru ve Vysokém Mýtě (s volbou nové rady MO)
konec února – regionální konference mládeže v Praze + volby předsedy rady ODM
12. – 14. březen – Motivační víkend pro manželské páry – modul II, Skalní mlýn u Blanska
27. března – Vzdělávací konference Odboru pro manželství a rodinu, Hradec Králové
3. dubna – Konference pro rodiče, Cheb
10. dubna 2021 – Vzdělávání na cestě, kurz Služba staršovstva, Olomouc (S3)
23. – 24. dubna 2021 – Sjezd delegátů v Praze
duben 2021 – týdenní výjezd do Turecka se studenty Vzdělávání na cestě (Misie a evangelizace)
30. dubna – 2. května 2021 – Konference sester BJB na Slovensku
14. – 16. května 2021 – 50. výročí pěveckého sboru JAS, Praha
3. – 5. června 2021 – Kurz kazatelů v Černé Hoře a Vzdělávací konference BJB v Brně
11. – 13. června – Motivační víkend pro manželské páry – m. I, hotel Emeran, Klíny, Krušné hory
22. – 28. srpna 2021 – Kemperence vol. 2 v Černé Hoře (tábor mládeže BJB)

Další akce

8. – 14. února 2021 – Národní týden manželství
17. – 19. února 2021 – Evangelikální fórum v Praze
5. – 9. května 2021 – Konference Evropské baptistické misie v Adaně