„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Besídka – závěr školního roku před prázdninami

Děkuji…Hurá, jsou prázdniny! Ale než mohly děti z nedělní školy tohle zakřičet, nastalo loučení. Nejdříve jsme všechny děti obdarovali malým dárečkem a poděkováním za chození do nedělní školy a jejich dětskou službu pro druhé ve školním roce. Pak jsme šli na prohlídku synagogy a nedělní dopoledne ukončili v kavárně Mlsná koza. A přání na prázdniny? Buďte opatrní a už teď se těšíme na září.