„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Evangelizace

Pozvání na evangelizační shromáždění

Srdečně vás zveme na evangelizační shromáždění, která proběhnou v následujících termínech: 16. února (pátek) od 18:00, téma: „Chci ti něco povědět“ (text: Lukáš 7, 36-50)17. února (sobota) od 18:00, téma: „Můžeš se na Něj spolehnout“ (text: Žalm 25,1-5)18. února (neděle) od 9:30, téma: „Směřuj vzhůru“ (text: Koloským 3, 1-4) Sloužit slovem bude bratr kazatel Jaroslav…

Radostná zpráva o spáse duše v Kristu

Vážení a milí přátelé,  přijměte srdečné pozvání na tři evangelizační shromáždění, při nichž uslyšíte poselství evangelia. Evangelium je výraz z řečtiny, který používali první křesťané k označení radostné skutečnosti, že v Kristu Ježíši je spása naší duše. Ježíš Kristus je ten, kdo zachraňuje člověka z nejrůznějších pout hříchu – osvobozuje k novému životu. K životu víry…