„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Modlitby

Světový den modliteb baptistických žen 2022

Naše sestry se zapojily do SDMBŽ, který se koná celosvětově každý rok v listopadu. Jsme součástí veliké Boží rodiny a můžeme se v modlitbách spojit z různých koutů z celého světa. Prosili jsme za potřeby světa, ale také za to, aby život věřícího člověka nesl vůni Ježíše Krista. Téma: Vítězný život. Budiž vzdán dík Bohu,…

Světový den modliteb 2022 v Žatci

Žatecké sestry se i letos zapojily do Světového dne modliteb. Letošní program připravily křesťanské ženy ze Spojeného království, přesněji ze tří míst: Anglie, Walesu a Severního Irska. Téma večera bylo slovo z Jeremiáše 29, 11: To, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám. Součástí tohoto večera (10.3.2022) byly i modlitby za Ukrajinu. Modlíme se za…

Výzva k pomoci Ukrajině

Milí bratři a sestry, kazatelé a správci sborů,začala otevřená válka na Ukrajině. Lidé trpí, umírají, opouštějí své domovy, země je ničena a rozvracena. Cítíme hlubokou bolest v srdci. Cítíme s ukrajinským národem, s našimi bratry a sestrami, kteří mají své blízké v zasažených oblastech.  Co můžeme dělat? První věc: modlit se. To není „jen“ modlitba.…