„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Povzbuzení

Pozdrav předsedy VV (Pavla Coufala) a slovo o pokoji

Přepis videa Sborům Bratrské jednoty baptistů v ČRV Brně dne 18. 2. 2022Povzbuzení a výzva k modlitbám a nesení evangelia pokoje Milí bratři, milé sestry, žijeme v neklidném světě. Přestože v naší zemi díky Bohu prožíváme mír, na mnoha místech na světě probíhají dlouholeté válečné konflikty. Například v Myanmaru, Sýrii, Jemenu, Afghánistánu, Etiopii, Súdánu atd. Jak všichni víme,…