„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Pozdrav

Pozdrav předsedy VV BJB (Pavla Coufala) – říjen 2022

Přepis videa Milí přátelé, bratři a sestry,dnes bych s vámi chtěl sdílet 3 V: vděčnost, vizi a výzvy. Nejprve: vděčnost. Jsem vděčný Pánu Bohu za to, co jsme prožili v uplynulých měsících.V srpnu jsme zahájili vzdělávací program Timoteus týdenním soustředěním, Letní školou BJB,v krásném prostředí Malenovic v Beskydech. 15 účastníků se každý den ponořilo do studia Bible adalších předmětů. Budeme…

Pozdrav předsedy VV BJB (Pavla Coufala) – červen 2022

Přepis videa Milí přátelé, duchovní sourozenci ve sborech Bratrské jednoty baptistů, jsem plný vděčnosti Pánu Bohu za to, co mezi námi koná. A tak se chci s vámi o tuto vděčnost rozdělit.  V květnu byla slavnostně otevřena nová modlitebna ukrajinského Sboru XXI. století. Nachází se v 1. podlaží 10podlažního bytového domu na sídlišti v Praze 13. Modlíme se,…

Pozdrav předsedy VV (Pavla Coufala) a slovo o pokoji

Přepis videa Sborům Bratrské jednoty baptistů v ČRV Brně dne 18. 2. 2022Povzbuzení a výzva k modlitbám a nesení evangelia pokoje Milí bratři, milé sestry, žijeme v neklidném světě. Přestože v naší zemi díky Bohu prožíváme mír, na mnoha místech na světě probíhají dlouholeté válečné konflikty. Například v Myanmaru, Sýrii, Jemenu, Afghánistánu, Etiopii, Súdánu atd. Jak všichni víme,…