„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Sestry

Světový den modliteb baptistických žen 2022

Naše sestry se zapojily do SDMBŽ, který se koná celosvětově každý rok v listopadu. Jsme součástí veliké Boží rodiny a můžeme se v modlitbách spojit z různých koutů z celého světa. Prosili jsme za potřeby světa, ale také za to, aby život věřícího člověka nesl vůni Ježíše Krista. Téma: Vítězný život. Budiž vzdán dík Bohu,…

Světový den modliteb 2022 v Žatci

Žatecké sestry se i letos zapojily do Světového dne modliteb. Letošní program připravily křesťanské ženy ze Spojeného království, přesněji ze tří míst: Anglie, Walesu a Severního Irska. Téma večera bylo slovo z Jeremiáše 29, 11: To, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám. Součástí tohoto večera (10.3.2022) byly i modlitby za Ukrajinu. Modlíme se za…