"For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life." - John 3,16

Návštěva Toma Graumanna

Dne 27.11. 2014 bude mít veřejnost vzácnou příležitost setkat se s panem Tomem Graumannem, který je jedním z 669 zachráněných dětí sirem Nicolasem Wintonem. Pan Graumann vypráví svůj příběh v přednášce pod názvem „Dvakrát zachráněné dítě“. Srdečně zveme veřejnost do auly Střední odborné zemědělské a ekologické školy, ul. Svatopluka Čecha 1180, Žatec.