"For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life." - John 3,16

Něco málo z historie sboru

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Žatci vznikl teprve v roce 1947 po reemigraci Čechů z Polska a Volyně. Reemigranti se usadili zpočátku především na venkově a pracovali v zemědělství. Byli mezi nimi i baptisté. Do vlasti předků se přistěhoval i kazatel českého baptistického sboru v Mirotíně (dnešní Ukrajina) Vladislav Mareš a navázal kontakty s přesídlenými baptistickými rodinami v širokém okolí Žatce. Bohoslužebná shromáždění se konala na celé řadě míst. Postupně se však centrem sboru stal Žatec. Do období rozvoje sboru rušivě zasáhlo uvěznění kazatele Mareše v létě 1952 , který byl v inscenovaném procesu odsouzen na 4 roky. Propuštěn byl v roce 1955, do kazatelské služby se však vrátit nesměl. Později byl rehabilitován. Činnost sboru neskončila navzdory mnoha problémům i odstěhováním se řady členů mimo Žatecko. Další kazatel – Vladislav Donát, dostal státní souhlas k plnočasové službě teprve v roce 1982. Ten se se svou rodinou přistěhoval do Žatce již v roce 1977, avšak funkci správce sboru mohl pět let vykonávat pouze při svém civilním zaměstnání. V Žatci byl do roku 1988, kdy ho vystřídal kazatel František Hruza, rodák ze Svaté Heleny v Rumunsku. V letech 1995 – 1998 byl kazatelem sboru ThMgr. Petr Hlaváček. Od roku 1999 do poloviny roku 2008 byl kazatelem sboru Ing. Dobroslav Stehlík. V roce 2008 převzal kazatelskou službu br. kazatel Ing. Jan Pospíšil, který v Žatci působil 3 roky. Po něm byl kazatelem sboru br. ThBc Radek Pospíšil až do července 2017. Následně nastoupil do kazatelské služby Mgr. Stanislav Baláž až do září 2021. V současné době od 1. listopadu 2021 je kazatelem sboru br. kazatel Jaroslav Hrůza.

Po roce 1990 se do České republiky začaly postupně stěhovat české rodiny ze Svaté Heleny v Rumunsku. Mezi nimi jsou i baptistické rodiny, které se přistěhovaly do Žatce a okolí a tak posílily místní baptistické společenství. Toto stěhování zřejmě ještě není ukončeno.

Žatecký sbor dnes

Celoročně se konají pravidelné i mimořádné bohoslužby. V období školního roku se konají také setkání dětí, dorostu (starší školní věk), mládeže (asi od 15 do 25 let), setkávají se ženy, nacvičuje pěvecký sbor, konají se výlety s dětmi, s celým sborem, občas se konají akce zejména pro širší veřejnost. Všechny tyto aktivity jsou veřejné. Přijďte se mezi nás podívat. Možné jsou i soukromé rozhovory po bohoslužbách nebo podle dohody, případně kontakt pomocí telefonu nebo e-mailu.

Další informace

  • Pravidelná nedělní shromáždění se konají v AULE STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY.
  • Kazatelem sboru je Jaroslav Hrůza.
  • Jsme baptistickou církví. Co to znamená, se můžete dočíst ZDE.
  • Setkáváme se na těchto MÍSTECH.