"For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life." - John 3,16

Dorost

Učíme se o Bohu, čteme z Bible, ale také si hrajeme a povídáme si. Je nám spolu moc dobře. Každý ve věku cca 10-14 let je srdečně zván mezi nás! 

Rádi pak sloužíme ve shromáždění písněmi a o Vánocích programem. Při nedělní bohoslužbě mnoho z nás doprovází celý sbor hrou na různé hudební nástroje. 

Vedoucí dorostu: Dušan Mundok
Kontakt: 604 817 026