"For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life." - John 3,16

Sestry

Pravidelně se scházíme první středu v měsíci ke krátkému zamyšlení nad Božím slovem, k modlitbám a ke cvičení zpěvu. Součástí je většinou i malé občerstvení ke kávě/čaji. Schází se nás zhruba 15-20.

Zpěvem sloužíme nejen při nedělních bohoslužbách, ale také v rámci různých akcí, které se během roku konají. Každoročně organizujeme shromáždění ke Světovému dni modliteb.

Každá sestra je srdečně zvána mezi nás.

Vedoucí sester: Marie Peková
Contact: 777 575 005

Rok 2023

Naše setkání sester opět začalo první středu v měsíci. Mohly jsme strávit společný čas a navzájem se podělit s něčím, co kdo prožil o prázdninách. A něco nového začít. Je to jen na každé z nás, jaký život chce žít. Řekly jsme si, že máme biblické vzory jak ženy tak muže, můžeme přemýšlet, kdo komu by se chtěl podobat. Přísloví 31, 10-31. Je čas znovu se zapojit do sborové práce, jaký každý má obdarování, nebo nové zkušenosti, je
zapotřebí se vzájemně povzbuzovat, nést se na modlitbách, být oporou jedna druhé.
Věřím, že společný čas strávený, není zbytečný.
Děkuju za jednou každou sestru která se k nám přidá.Rok 2022 (13.11.2022)

I v roce 2022 jsme se začaly pravidelně setkávat. Scházíme se jednou měsíčně v počtu kolem 20 lidí, od těch nejmenších až po nejstarší sestry.

Setkáváme se ke krátkému zamyšlení. Stále probíráme téma: ovoce Ducha svatého.
Vzájemně se sdílíme a společně se modlíme. V případě, že zbývá čas, nacvičujeme písně. Zpěvem pak sloužíme většinou v neděli dopoledne.
Stalo se už tradicí, že ta sestra, která má narozeniny, připraví malé občerstvení ke kávě a čaji.

Hned v září jsme se zúčastnily konference sester v Praze.

V říjnu jsme si hned mohly připomenout troje narozeniny: naší nejstarší sestry Miry Blažkové, Věrky Vávrové a Milušky Kopczynské.