„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

[Foto/Video] Regionální konference mládeže 2024

8. června 2024 u nás probíhala regionální konference mládeže. Níže je možné podívat se na fotografie a videosestřih z této akce.