„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

[Foto + Video] Služba dětí na Den Matek (12.5.2024)

Dopoledne

Ve stacionáři