„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Info: Změny v programu na příští týden kvůli sborovému víkendu

Příští víkend (30.9.-2.10.) proběhne sborový víkend v Kytlicích. Z tohoto důvodu nastávají výjimečně následující změny v programu: