„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

INFO: Změny v programu na závěr roku

– Mládež – 31.12.2022 – nebude

– Bohoslužba na závěr roku = 31.12.2022 v 18:00 (v Aule)

– Nedělní škola 1.1.2023 – nebude

– Novoroční bohoslužba = neděle 1.1.2023 začíná ve 14:00 (v Aule)