„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Nedělní bohoslužba

Nedělní bohoslužba

Vstup do auly střední zemědělské školy je z ulice Jaroslava Vrchlického! Podívejte se zde.