„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Sestry

Sestry

Vedoucí sester: Marie Peková
Kontakt: 777 575 005