„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Proč ty následuješ Pána Ježíše?

Jan 6:1-15 a 27-29