„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Konference mládeže 2022 – ohlédnutí

Poslední víkend v říjnu (2022) se v Brně konala celostátní konference mládeže. Téma konference bylo
VOLÁM TĚ. Byl to skvělý víkend, kdy jsme se potkali s mládežníky z celé ČR, chválili společně
Boha a slyšeli kázání a semináře, která nás povzbudila i napomenula.
Pojďme se zeptat samotných mládežníků na jejich dojmy z konference:


Jako žatecká chválící skupinka jsme měli možnost vést v pátek večer chvály. Jaké to bylo?


,,Jsem vděčná Bohu za příležitost posloužit na tak velké akci. Získali jsme tím hodně zkušeností
a věřím, že v této službě budeme pokračovat dál. Díky Bohu, ani trému jsem nakonec neměla 😉.“


,,Než jsme jeli na konferenci, a vlastně ještě před tím, než jsme se vůbec rozhodli do téhle
služby jít, dost jsem nad tím uvažoval. Cítil jsem, že nemá jít jen o samotný zpěv, ale že je to
zároveň příležitost, jak prohloubit náš vztah s Bohem i náš vzájemný vztah v rámci té skupinky i
mládeže. Byla to pro nás první podobná zkušenost – vystupovat před stovkami lidí – a tak jsme
byli přirozeně nervózní. Ale Bůh nás před vystoupením naplnil svým pokojem, a my to mohli s
Jeho pomocí zvládnout.
Co jsem se teda díky tomu naučil? Že stojí za to odpovídat na Boží volání. Pokud nás volá do
nějaké služby, a možná se to zdá nad naše síly, tak nám k tomu dá i potřebné síly, když se mu
upřímně oddáme.
Věřím, že tohle může potvrdit i každý, kdo se na téhle službě podílel.“


Co sis odnesl z konference?


,,Na letošní konferenci mládeže mě nejvíce oslovily 2 semináře, kterých jsem se zúčastnil.

 1. seminář byl pod vedením pana doktora Štěpána Ruckiho, který se věnoval tomu, jak je
  (nejen) z biologického hlediska vše dokonale stvořeno a že je prakticky vyloučené, aby takto
  komplexní systémy vznikly pouhou náhodou.
 2. seminář byl připraven kazatelem sboru BJB Vinohrady Praha 3, Markem Titěrou. Týkal se
  toho, jak má křesťan nakládat s penězi tak, aby byl skutečně „finančně svobodný“. Klíčem ke
  všemu, je především být ochotným dárcem a uvědomit si, že peníze, které na tomto světě
  máme, nejsou ve skutečnosti „naše“, ale jsou to prostředky od Boha, se kterými zde pouze
  dočasně nakládáme.

Z celé konference si tedy odnáším především tyto dvě slova, která mi utkvěla v paměti. Byl to
moc fajn čas a už se těším na další ročník.“

Co tě povzbudilo?

,,V programu jsme měli mnoho seminářů. Ze sobotního semináře se mi líbila skvělá pomůcka,
která nám připomíná jak žít ve vztahu s Ježíšem : Žij Ve Světě JAKO PROfesionál.
V – Ježíš je pro mě vším
S – trávím čas s Ježíšem ( čtení Bible, modlitba)
JAKO – žít jako Ježíš
PRO – dělat vše se srdcem zapáleným pro Krista“

,,Více lidem říkat evangelium.“

Co pro tebe znamenala letošní konference?

,,Poznání nových věřících lidí, lepší rozhled na společenství křesťanů mimo náš sbor.“

Níže je možné prohlédnout pár fotek z této akce. Všechny fotografie od odboru mládeže lze prohlédnout pod tímto odkazem.