„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Aula střední zemědělské školy

Z kapacitních důvodů se při větších bohoslužbách scházíme v prostorech Střední odborné školy zemědělské a ekologické. Vchod do budovy je z ulice Jaroslava Vrchlického.