„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Návštěva Norimberku

Do Norimberku jsme se vydali s naší chválící skupinkou, složenou z osmi lidí, dále s Polinou, bratrem kazatelem a jeho manželkou. Měli jsme možnost navštívit rumunsky-mluvící baptistickou církev v Norimberku – krásném německém městě vzdáleném 3 a půl hodiny cesty od Žatce.  Zúčastnili jsme se celkem dvou bohoslužeb.

V neděli večer jsme bezpečně dorazili na místo a posloužili několika chválami. Náš kazatel měl slovo a po skončení bohoslužby jsme se každý odebrali do rodin, které nás ochotně ubytovaly a při společných večeřích poskytly prostor se více poznat, za což jsme jim velmi vděční.

Na Velikonoční pondělí jsme se po snídani vydali opět do sboru, kde jsme znovu měli příležitost společně oslavovat Boha nejen v českém, ale i v anglickém jazyce, aby se k nám mohli místní přidat. Následně jsme trochu přiblížili život v našem žateckém sboru skrze některé mládežníky, kteří si připravili svědectví. Na závěr jsme mohli slyšet kázání od našeho bratra kazatele. Po ukončení dopoledního shromáždění nám poskytli oběd a po plném nasycení jsme se vydali na malou procházku centrem města.

Jsme Bohu velice vděční, že jsme měli tu možnost nejen poznat nové věřící, ale také jejich kulturu a přitom společně mluvit o Pánu a vzájemně se povzbuzovat. Děkujeme také vám, kteří jste na nás mysleli! Moc se těšíme na další příležitosti společně sloužit i mimo zdi našeho společenství 🙂