„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Nedělní škola, dorost, mládež

Vážení a milí,

se začátkem školního roku v našem sboru opět startuje setkávání pro děti, dorost a mládež. 

ZVEME SRDEČNĚ ZÁJEMCE Z ŘAD VEŘEJNOSTI:

Každou neděli:  9:00h – 10:00h NEDĚLNÍ ŠKOLA (určeno dětem do 10let)

Každý pátek: 18:00h – 19:00h DOROST (11-14let)

Každou sobotu: od 18:00h MLÁDEŽ (14+)

Setkání nejsou o školních prázdninách.