„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Nedělní škola – tvorba vánočních dekorací

Děti z naší nedělní školy už v předstihu připravily maminkám vánoční dekoraci na stůl. Jak se jim to povedlo vidíte na fotografiích.

Teď před Vánocemi náš čekají velké přípravy. Děti se budou připravovat na vánoční program plný písní, rozmluv a básniček, se kterým vystoupí na Štědrý den, aby potěšily všechny přítomné, a hlavně Pána Ježíše, na slavnostním shromáždění. Ale ještě před Štědrým dnem děti pojedou udělat radost svým vystoupením do stacionáře do Chomutova a do  Domova pro seniory do Podbořan. Už teď se těší nejen děti, ale i my, tety učitelky.

Za nedělní školu 

teta Jiřinka