„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Poděkování

Děkuji vám všem, kdo jste jakýmkoliv způsobem přispěli k uvedení muzikálu Zasľúbená zem v Žatci.  

– Radek Pospíšil, kazatel