„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Pozdrav předsedy VV (Pavla Coufala) a slovo o pokoji

Přepis videa

Sborům Bratrské jednoty baptistů v ČR
V Brně dne 18. 2. 2022
Povzbuzení a výzva k modlitbám a nesení evangelia pokoje

Milí bratři, milé sestry,

žijeme v neklidném světě. Přestože v naší zemi díky Bohu prožíváme mír, na mnoha místech na světě probíhají dlouholeté válečné konflikty. Například v Myanmaru, Sýrii, Jemenu, Afghánistánu, Etiopii, Súdánu atd. Jak všichni víme, situace je napjatá i na Ukrajině a hrozí tam otevřený válečný konflikt.

Pán Ježíš nás upozornil, že tyto zprávy budeme slýchat. V Mk 13,7 čteme jeho slova: „Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, nestrachujte se, protože se to musí dít. Ale to ještě nebude konec. …To jsou jen počátky porodních bolestí.“

To, že nás Pán Ježíš upozorňuje, že války budou přicházet, neznamená, že se nemáme modlit za pokoj. Naopak. Tam, kde se válčí – tam lidé trpí a umírají. Proto se modleme za pokoj, mír. Pro Ukrajinu, pro Myanmar, pro další země. Za milost pro náš rozvrácený svět.

Ovšem ten neklid se šíří i v naší části světa. Lidé jsou neklidní v srdci a to se potom projevuje i navenek. Rozpadají se vzájemné vztahy, manželství, rodiny, někdy i sbory. Společnost je vnitřně rozdělená. Lidé stojí na různých stranách názorových barikád, neumí si naslouchat, vzájemně se napadají.

A tak se modleme za ten pravý pokoj i pro naši zemi. Pokoj, který začíná v srdci člověka, když do něho vstoupí Pán Ježíš – ten, který nás svojí obětí smířil s Bohem.

Buďme těmi, kteří šíří Kristův pokoj – svými postoji i svými slovy. Ukazujme lidem na to, jak mohou získat pokoj s Bohem. Buďme šiřiteli evangelia pokoje. Jestli naše země něco opravdu potřebuje, tak to je právě jasné svědectví nás, křesťanů, o živém Bohu, který mění náš život. Víte, pohled do našich sborových statistik naznačuje, že v tomto šíření evangelia máme stále velké rezervy. Naše sbory obecně nerostou, nebo rostou jen málo. Umíme se rozdělit s lidmi o Boží lásku, kterou jsme poznali v Pánu Ježíši? Buďme v tom vytrvalí, bourejme bariéry a budujme mosty k lidem okolo nás.

Milí přátelé, bratři a sestry, chci vás tímto krátkým oslovením povzbudit k modlitbám za pokoj ve světě i u nás, a také vás povzbudit k šíření evangelia pokoje.

Váš v Kristu

Pavel Coufal

předseda Výkonného výboru BJB v ČR