„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Pozor změna místa konání nedělních bohoslužeb sboru!

Společná nedělní shromáždění Sboru BJB v Žatci se budou od 3.1.2016 konat v nezměněném čase od 9:30h ale na novém místě v aule Střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatci, ul. Svatopluka Čecha 1180. Do auly je příchod ze dvora. Vstup brankou. Na konci vstupní cesty se dáte doprava a projdete užší uličkou k bílým dveřím. Budou označeny. Aula je v prvním patře. Srdečně zveme veřejnost.