„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Pozvání na biblické hodiny

Zveme vás na biblické hodiny, každý čtvrtek od 18:00h.