„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Pozvánka na velikonoční odpoledne 6.4.2023

Přihlašujte se prosím vyplněním formuláře. Odkaz je zde.