„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Instrumentální skupina

Instrumentální skupina se schází k nácviku písní, kterými pak slouží na nejrůznějších sborových akcí (zejména při nedělní bohoslužbě). Každý hudebník je srdečně zván!

Vedoucí: František Mocek
Kontakt: 607 187 145

Nedělní bohoslužba

Vstup do auly střední zemědělské školy je z ulice Jaroslava Vrchlického! Podívejte se zde.

Modlitební setkání

Setkání, které je vyhrazeno pro společné modlitby. Přidat se může kdokoliv, kdo cítí potřebu a touhu se modlit. Sdílíme zde vzájemně předměty k modlitbám, poté se společně modlíme a poznáváme jak Pán Bůh vyslýchá a odpovídá na naše prosby.