„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Mládež

Na setkání mládeže dochází dospívající lidé ve věku cca od 15 do 25 let (věk není striktně omezen). Nacvičují společně písně, kterými slouží na různých akcích (zejména nedělních bohoslužbách), studují biblické texty, budují vzájemné vztahy a poznávají více Pána Ježíše Krista. Každý je srdečně zván.

Vedoucí: Josef Hrůza
Kontakt: 608 004 088

Nedělní bohoslužba

Vstup do auly střední zemědělské školy je z ulice Jaroslava Vrchlického! Podívejte se zde.

Sestry

Vedoucí sester: Marie Peková
Kontakt: 777 575 005