„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Sehni se pro papír potřetí

31.5.2014 se od 9:00h koná třetí ročník úklidové akce mládeže sboru: Sehni se pro papír

Zveme všechny!