„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Světový den modliteb baptistických žen 2022

Naše sestry se zapojily do SDMBŽ, který se koná celosvětově každý rok v listopadu.


Jsme součástí veliké Boží rodiny a můžeme se v modlitbách spojit z různých koutů z celého světa. Prosili jsme za potřeby světa, ale také za to, aby život věřícího člověka nesl vůni Ježíše Krista.

Téma: Vítězný život.


Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude kolem nás šíří vůni svého poznání.

– 2.Kor.2,14

Za sestry,
Marie Peková