„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Instrumentální skupina

Instrumentální skupina se schází k nácviku písní, kterými pak slouží na nejrůznějších sborových akcí (zejména při nedělní bohoslužbě). Každý hudebník je srdečně zván!

Vedoucí: František Mocek
Kontakt: 607 187 145