„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

PLBŠ (Prázdninová Letní Biblická Škola) 2022

Prázdninová Letní Biblická Škola je příměstský tábor zaměřený na výuku Božího Slova, angličtiny apod. Děti pod dozorem vedoucích společně tráví čas, hrají si a poznávají nové věci o Bohu.

Tento tábor letos pořádáme již po 9. a téma je: Velký Závod.

Děkujeme za jakoukoliv pomoc s přípravami této akce a zároveň prosíme o modlitby za děti, vedoucí a o průběh celé akce.