„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Sborový víkend 2022

Sborový víkend se v roce 2022 uskuteční v Kytlicích.