„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Světový den modliteb 2022

Program pro SDM 2022 připravily ženy z z Anglie, Walesu a Severního Irska.
Toto hnutí započaly ženy v USA a pokračují v něm ženy dnes již ve více než 180 zemích světa.
Je to hnutí symbolizované každoročním Dnem modliteb v první pátek v měsíci březnu, k němuž jsou zváni všichni lidé – ženy, muži i děti.
Světový den modliteb je celosvětové ekumenické hnutí křesťanských žen mnoha tradic, které se každoročně scházejí ke společným modlitbám a na mnoha místech setrvávají v obecenství modliteb a služby.