„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Výzva k pomoci Ukrajině

Milí bratři a sestry, kazatelé a správci sborů,
začala otevřená válka na Ukrajině. Lidé trpí, umírají, opouštějí své domovy, země je ničena a rozvracena. Cítíme hlubokou bolest v srdci. Cítíme s ukrajinským národem, s našimi bratry a sestrami, kteří mají své blízké v zasažených oblastech. 

Co můžeme dělat?

První věc: modlit se. To není „jen“ modlitba. Vyzýváme k modlitbám každého jednotlivce, rodinu, ale také ke konání modlitebních shromáždění v našich sborech, případně na veřejnosti. Ten boj má své kořeny v duchovním světě. Boží i lidský nepřítel chce ničit a zabíjet. Prosme Pána pánů a Krále králů o milost, pokoj, zastavení války, zastavení šíření zla. 

S tím úzce souvisí praktická pomoc, humanitární, ale i duchovní. Brzy k ní budeme mít příležitost. Situace se vyvíjí každou hodinou a každým dnem, některé události zatím jen odhadujeme, ale již nyní narůstá počet lidí, kteří na Ukrajině prchají ze svých domovů a hledají bezpečí a pomoc v nouzi. Brzy se ozveme s konkrétními výzvami, tak jak se budou upřesňovat. Budeme také spolupracovat s našimi bratry a sestrami v rusky mluvících sborech BJB, kteří mají na Ukrajině své rodiny a partnerské sbory. Buďme otevření a připravení – bude potřeba pomáhat finančně, hmotně, a pokud se dají do pohybu masy uprchlíků, budeme chtít pomáhat nejen na Ukrajině, ale i v naší zemi. Možná bude třeba otevírat nejen naše peněženky, ale i modlitebny, dávat k dispozici svůj čas, nabízet mezilidskou útěchu i duchovní pomoc.

V této hodině zkoušky věříme, že nejsme sami. Modlíme se, aby se Boží vůle dála na zemi tak, jako se děje v nebi. Naše srdce ať se nechvějí a neděsí, věříme v mocného Pána a svěřujeme náš svět do jeho rukou.

V Kristu
Pavel Coufal, předseda VV BJB
Jan Jackanič, tajemník VV BJB