„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Součástí většiny shromáždění jsou společné písně, modlitby, vystoupení nejrůznějších pěvěckých skupinek a výklad Božího slova. Stačí si přehrát záznam z některého shromáždění a představu o průběhu rychle získáte.

Co si mám vzít na sebe?
Cokoliv, v čem se cítíte pohodlně, ale nic příliš vyzývavého. Většina účastníků nosí formálnější oblečení.

Jak jsou shromáždění dlouhá?
Záleží na typu shromáždění. Například biblické hodiny trvají kolem 1 hodiny, nedělní bohoslužba pak většinou hodinu a půl až dvě hodiny.

Očekává se něco ode mě?
Ne. Stačí přijít, poslouchat a udělat si vlastní názor.

Co když mám děti?
Neváhejte děti přivést s sebou.