„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Sestry

Pravidelně se scházíme první středu v měsíci ke krátkému zamyšlení nad Božím slovem, k modlitbám a ke cvičení zpěvu. Součástí je většinou i malé občerstvení ke kávě/čaji. Schází se nás zhruba 15-20.

Zpěvem sloužíme nejen při nedělních bohoslužbách, ale také v rámci různých akcí, které se během roku konají. Každoročně organizujeme shromáždění ke Světovému dni modliteb.

Každá sestra je srdečně zvána mezi nás.

Vedoucí sester: Marie Peková
Kontakt: 777 575 005