„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Sestry

Pravidelně se scházíme první středu v měsíci ke krátkému zamyšlení nad Božím slovem, k modlitbám a ke cvičení zpěvu. Součástí je většinou i malé občerstvení ke kávě/čaji. Schází se nás zhruba 15-20.

Zpěvem sloužíme nejen při nedělních bohoslužbách, ale také v rámci různých akcí, které se během roku konají. Každoročně organizujeme shromáždění ke Světovému dni modliteb.

Každá sestra je srdečně zvána mezi nás.

Vedoucí sester: Marie Peková
Kontakt: 777 575 005

Rok 2022 (13.11.2022)

I v roce 2022 jsme se začaly pravidelně setkávat. Scházíme se jednou měsíčně v počtu kolem 20 lidí, od těch nejmenších až po nejstarší sestry.

Setkáváme se ke krátkému zamyšlení. Stále probíráme téma: ovoce Ducha svatého.
Vzájemně se sdílíme a společně se modlíme. V případě, že zbývá čas, nacvičujeme písně. Zpěvem pak sloužíme většinou v neděli dopoledne.
Stalo se už tradicí, že ta sestra, která má narozeniny, připraví malé občerstvení ke kávě a čaji.

Hned v září jsme se zúčastnily konference sester v Praze.

V říjnu jsme si hned mohly připomenout troje narozeniny: naší nejstarší sestry Miry Blažkové, Věrky Vávrové a Milušky Kopczynské.