„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Smíšený pěvecký sbor

Cvičení smíšeného pěveckého sboru probíhá po skončení biblické hodiny.