„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Zde je přehled všech míst, kde se odehrává většina sborových aktivit/setkání.