„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Kontakt

Kazatel: Jaroslav Hrůza
E-mail: bjb.zatec@seznam.cz
Tel.: +420 775 211 174
Pevná linka: +420 415 740 451
Sídlo sboru: Lva Tolstého 1249, 438 01 Žatec
IČ: 66111528 DIČ: CZ66111528

Bankovní spojení

Běžný účet: 115-8324400277/0100 (dary na chod sboru)
Stavební účet: 115-1838430287/0100 (dary na stavbu nové modlitebny)

Tip: V případě, že se vám nadaří QR kód zaměřit, ho rozklikněte.

▼ Trasa mezi aulou a sborovým domem▼

Na mapě výše si můžete všimnout, že vstup do auly střední zemědělské školy je z ulice Jaroslava Vrchlického. Znázorněn je i sborový dům, který je o ulici dále.

Kontaktní formulář