„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Stavba nové modlitebny

Finanční podpora

Financování celého projektu probíhá z dobrovolných darů. Chcete-li stavbu nové modlitebny finančně podpořit i vy, zasílejte své dary na bankovní účet:
115-1838430287/0100

Ze srdce všem dárcům převelice děkujeme.

Vizualizace exteriéru

Alternativa – fasáda ze dřeva

Vizualizace interiéru

Půdorysy

Řezy

Jak šel čas

Rok 2015 (zakoupení pozemku)

S velkou radostí a vděčností Pánu chceme touto cestou vyjádřit vřelé díky vám, drazí bratři a drahé sestry, že jste na nás mysleli a modlili se za novou modlitebnu v Žatci. Dnes vám můžeme oznámit, že se nám z Boží milosti, po dlouhé době hledání, podařilo nalézt vhodné místo a zakoupit pozemek pro zamýšlenou stavbu modlitebny. Jak asi víte, náš dosavadní prostor v ulici Lva Tolstého již řadu let nevyhovuje z důvodu nedostatečného počtu míst v sále. Sbor během let početně vzrostl a příchozích na společná shromáždění je dnes kolem 140. Proto se od počátku ledna tohoto roku scházíme v nedaleké aule Zemědělské školy (ul.Svatopluka Čecha č.p.1180).

Nyní nastává etapa přípravy projektu a posléze i realizace stavby. Pro tento účel byl zřízen zvláštní stavební účet sboru a zvolena stavební komise. Je před námi období intenzivního stavebního úsilí a my si uvědomujeme, že potřebujeme především Boží posilu a pomoc. Pán Ježíš řekl svým učedníkům:

…neboť beze mne nemůžete učinit nic.

Jan 15, 5c

Víme, že sami, ze svých sil, „nemáme na to“, aby se vše podařilo a bylo opravdovým požehnáním pro obyvatele našeho města a celého okolí. Modlíme se za moudrost a Boží vedení. Prosíme i vás znovu o modlitby.

Nejstarší fotografie, které z pozemku máme

Aktuálně pozemek vypadá následovně

Kde se parcela nachází