„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

BJB

Ohlédnutí se za regionálním setkáním sester

V sobotu 18. listopadu se u nás v Žatci konalo regionální setkání sester. Pořadatelem byl odbor sester BJB. Sešlo se nás přes 90. Tématem Jak budovat společenství které uzdravuje nás provázela sestra Iva Kernová. Prožily jsme spolu radostný a požehnaný čas. Určitě si každá z nás odnesla povzbuzení, jak žít život nejen pro sebe, ale…

Pozdrav předsedy VV BJB (Pavla Coufala) – říjen 2022

Přepis videa Milí přátelé, bratři a sestry,dnes bych s vámi chtěl sdílet 3 V: vděčnost, vizi a výzvy. Nejprve: vděčnost. Jsem vděčný Pánu Bohu za to, co jsme prožili v uplynulých měsících.V srpnu jsme zahájili vzdělávací program Timoteus týdenním soustředěním, Letní školou BJB,v krásném prostředí Malenovic v Beskydech. 15 účastníků se každý den ponořilo do studia Bible adalších předmětů. Budeme…