„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Pozvání

Alianční týden modliteb 2022

V druhém týdnu roku 2022 se koná již tradičně Alianční týden modliteb. Každý je srdečně zván. Neděle 9.1 v 18:00 Čtvrtek 13.1. v 18:00 Pátek 14.1. v 18:00 Neděle 16.1. v 18:00 Kde? Modlitebna BJB Fara ČCE Fara ČCE Modlitebna BJB Pořádá BJB ČCE KS BJB Slouží slovem Tomáš Pavelka Jiří Sieger Jaroslav Hrůza Pavel…

Radostná zpráva o spáse duše v Kristu

Vážení a milí přátelé,  přijměte srdečné pozvání na tři evangelizační shromáždění, při nichž uslyšíte poselství evangelia. Evangelium je výraz z řečtiny, který používali první křesťané k označení radostné skutečnosti, že v Kristu Ježíši je spása naší duše. Ježíš Kristus je ten, kdo zachraňuje člověka z nejrůznějších pout hříchu – osvobozuje k novému životu. K životu víry…

Nedělní škola, dorost, mládež

Vážení a milí, se začátkem školního roku v našem sboru opět startuje setkávání pro děti, dorost a mládež.  ZVEME SRDEČNĚ ZÁJEMCE Z ŘAD VEŘEJNOSTI: Každou neděli:  9:00h – 10:00h NEDĚLNÍ ŠKOLA (určeno dětem do 10let) Každý pátek: 18:00h – 19:00h DOROST (11-14let) Každou sobotu: od 18:00h MLÁDEŽ (14+) Setkání nejsou o školních prázdninách.