„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Posts from Listopad 2023

Ohlédnutí se za Konferencí mládeže 2023

S žateckou mládeží jsme se zúčastnili letošní Konference mládeže 2023 od 27. do 29. října. Tento rok se již podruhé odehrávala na BiGy(Biskupském Gymnáziu) v Brně. Tématem konference byl Duch svatý. Celkem nás jelo ze Žatce 12 a z toho 7 mládežníků byli dobrovolníci, se kterými jsme vyrazili už o den dříve ve čtvrtek. Po…